חבילה עסקית ללקוח

 
 

חבילה עסקית ללקוח
• בדיקת צורכי הביטוח של הלקוח.
• הכנת תוכנית ביטוח ספציפית ללקוח (Tailor made).
• הדרכה בקביעת סכומי ביטוח וגבולות אחריות בפוליסה.
• עריכת מכרזים בין מבטחים לקבלת ביטוח אופטימאלי
  בתוכן ובמחיר.
• הכוונה בבחירת המבטח.
• בדיקת פוליסות ביטוח.
• הדרכה בניהול סיכונים עצמאי .
• מניעת ביטוח עודף וביטוח כפל.
• ייעוץ בעריכת סעיפי ביטוח בחוזים עם ספקים ולקוחות.
• חוות דעת במקרה של נזק.
• פתרונות ביטוח בחו"ל.
• ליווי מקצועי שוטף (ריטיינר ).


ניהול סיכונים

כל ארגון חשוף למצבים שעלולים לפגוע בו ולגרום לו הפסדים. תורת ניהול הסיכונים עוסקת בדרכים לזיהוי, לניתוח ולבקרה של סיכונים הנובעים ממקורות שונים, שחלקם מעשה ידי אדם ואחרים מגורמים המכונים על ידנו "כוח עליון" - דוגמת רעידת אדמה.

ניהול הסיכונים בארגון מטרתו להקטין את ההפסד ככל האפשר, על ידי מספר דרכים הכוללות: הימנעות מסיכון, התגוננות מסיכון והעברת הסיכון לאחרים כגון בנקים, ממשלות וחברות ביטוח.


הרצאות והשתלמויות
• הרצאות וימי עיון לדירקטורים ונושאי משרה.
• הרצאות וימי עיון למשרדי ממשלה.
• השתלמויות לאחראים  על תחום הביטוח בארגון.
• הכנה למבחנים של משרד האוצר.
• השתלמויות לעובדי בנקים.
• השתלמויות לעובדי חברות ביטוח.
• השתלמויות למשרדי עורכי דין ורואי חשבון.
• השתלמויות לעובדים בסוכנויות ביטוח.


 

גרסה להדפסהגרסה להדפסה      שליחה לחברשליחה לחבר